Du skal være trygg på at våre fresere holder det vi lover, derfor gir vi nå som eneste produsent 3 års fabrikkgaranti på alle våre nye snøfresere fra og med modellår 2020.

Her ser du hva garantien omfatter

 

 1.  Hva omfattes av garantien

  1. Garantien omfatter utbedring av feil og mangler på produktet eller komponenter som inngår i produktet.  Dette gjelder feil som kan spores tilbake til produksjon eller materialfeil.
 2. Hva omfattes ikke av garantien

  1. Garantien dekker ikke tredjeparts kostnader/konsekvenser eller driftsavbrudd.
  2. Garantien dekker ikke transport av produkt mellom kunde og forhandler ved reparasjon
  3. Garantien dekker ikke slitedeler, herunder også PTO aksling.
  4. Globus dekker ikke ødeleggelse på grunn av feil bruk eller belastning utover det produktet er beregnet for.
 3. Lengde på garanti

  1. Garantien gjelder i 12 måneder fra salgsdato. Fakturadato fra forhandler til kunde gjelder som dokumentasjon for salgsdato.
  2. Garantien er likevel begrenset til 24 måneder fra fakturadato fra Globus til forhandler
 4. Garantivilkår

  1. Garantien er ugyldig hvis det oppstår feil eller skader på produktet som skyldes feil bruk eller ved at instruksjonene i bruksanvisningen ikke er fulgt.
  2. Garantien er ugyldig hvis produktet er brukt til andre bruksområder enn de som er beskrevet i bruksanvisningen.
  3. Garantien er ugyldig hvis det er brukt uoriginale reservedeler (herunder også PTO-aksling) eller hvis foreskrevet vedlikehold av produktet ikke er fulgt.
  4. Garantien forutsetter at serviceintervaller i brukermanual er fulgt opp. Kunden kan bli avkrevd dokumentasjon på utført vedlikehold.
 5. Utvidet garanti

  1. Så lenge vilkår nevnt i nedenstående punkter er innfridd omfattes produktet av Globus sin utvidede garanti på 3 år – 36 måneder fra salgsdato. Fakturadato fra forhandler til kunde gjelder som dokumentasjon for salgsdato.
  2. Garantien er likevel begrenset til 48 måneder fra fakturadato fra Globus til Forhandler.
  3. Produktet må følge anbefalte serviceintervaller fra Globus. Det er påkrevd med minimum en service hos forhandler hvert år. Denne skal utføres før sesong og senest 15. september.
  4. Overleveringsskjema må sendes Globus senest 1 måned etter overlevering av nytt produkt til kunde for at den utvidede garantien skal gjelde